Antoni Munné Ramos

Nascut el març del 1932 a Barcelona.
Va ser el fundador del Centre de Correció i Condicionament Físic i director del mateix fins a la seva juvilació l'any 1998. 
Fou el creador de les tècniques empleades en el Sistema terapèutic ARC (anàlisi Restaurador Corporal):
· Microgimnàstica.
· Gravitoteràpia.
· Massatge Restaurador Corporal.

Totes elles combinen el treball corporal amb una sèrie de propostes senzilles encaminades cap a la recuperació de l'equilibri corporal i emocional, tractant així de modificar hàbits corporals incorrectes i d'eliminar idees falses en relació a la forma estructural del cos.
Es pot afirmar que estem davant un sistema de Pedagogia Corporal mitjançant la restauració del mateix.
Així mateix va ser l'impulsor inicial, amb col·laboració d'un grup de professionals ja en actiu, de la creació de l'Associoació profeassional de Terapetes en Sistemes ARC, de la qual ha estat president honorari fins a la seva defunció el desembre de l'any 2009.
El recorregut vital d'Antoni Munné el portà a una filosofia de vida que entén el cos i l'ànima com indissolubles, i defensà que no es pot cuidar un sense entendre l'altre.

 

Fou l'autordels següents llibres

 

En cuerpo y alma
Editorial Grupo CUDEC (2011)

Pròleg de Angèlica Patricia Olveras Garcia.

 

La Microgimnasia - Amar el Cuerpo.
Editorial Paido Tribo 2002

Pròleg de Dr. Jorge Carvajal.

El amanecer del cuerpo.
Editorial Paidós 1997
Pròleg del Dr.Enric Serentill Miró.

La evidencia del cuerpo.
Editorial Paidós 1993 - reeditat al 1999

Pròleg de Sebastià Serrano (Catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Barcelona).

Metamorfosi Corporal. Com posar el cos en ordre.
Col·lecció Nadal 64 - Editorial la Llar del Llibre, 1990

Antoni Munné Ramos


 

 

 

 

Nascut el març del 1932 a Barcelona.

Va ser el fundador del Centre de Correcció i Condicionament Físic de Barcelona i director del mateix fins a la seva jubilació l’any 1998.

Creador de les tècniques empleades en el Sistema terapèutic ARC (Anàlisi Restaurador Corporal):

· Microgimnàstica

· Gravitoteràpia

· Massatge Restaurador Corporal

· Micromassatge

 

Totes elles combinen el treball corporal amb una sèrie de propostes senzilles encaminades cap a la recuperació de l’equilibri corporal i emocional, tractant així de modificar hàbits corporals incorrectes i d’eliminar idees falses en relació a la forma estructural del cos.

Es pot afirmar que estem davant un sistema de Pedagogia Corporal mitjançant la restauració del mateix.

Així mateix, va ser l’impulsor inicial, amb la col·laboració d’un grup de professionals ja en actiu, de la creació de l’Associació professional de Terapeutes en el Sistema ARC, de la qual ha estat president honorari fins a la seva defunció el passat desembre del 2009.

El recorregut vital d’Antoni Munné el va portar a una filosofia de vida que entén el cos i l’ànima com indissociables, i defensa que no es pot cuidar un sense atendre a l’altre.

 

És l’autor dels següents llibres:

En cuerpo y alma
Editorial Grupo CUDEC (2011)

Pròleg de Angélica Patricia Olvera Garcia

La Microgimnasia – Amar el cuerpo
Editorial PaidoTribo 2002
Pròleg del Dr. Jorge Carvajal

El amanecer del cuerpo
Editorial Paidós 1997
Pròleg del Dr. Enric Serentill Miró

La evidencia del cuerpo
Editorial Paidós 1993 – Reeditat al 1999
Pròleg de Sebastià Serrano (Catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Barcelona)

Metamorfosi Corporal. Com posar el cos en ordre
Col·lecció Nadal 64 – Editorial La Llar del Llibre, 1990.

Segueix-nos

Carrer de gràcia núm. 91
08201 Sabadell
937251514

Matins: de dilluns a divendres de 10h a 12h

Tardes: de dilluns a divendres de 17h a 20h